AVHRR-NDVI images from NOAA-19 satellite.


avhrr_ndvi (2020-05-31, 12:36:07 GMT)  avhrr_ndvi (2020-05-31, 01:16:38 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from NOAA-19 satellite.


daily_NDVI (2020-05-31, 12:36:15 GMT)  daily_NDVI (2020-05-30, 12:47:57 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from NOAA-19 satellite.


weekly_NDVI (2020-05-31, 12:36:19 GMT)  weekly_NDVI (2020-05-30, 12:48:07 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from NOAA-19 satellite.


monthly_NDVI (2020-05-31, 12:36:30 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)