AVHRR-NDVI images from NOAA-18 satellite.


avhrr_ndvi (2020-05-29, 05:00:12 GMT)  avhrr_ndvi (2020-05-29, 03:18:30 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from NOAA-18 satellite.


daily_NDVI (2020-05-29, 05:00:19 GMT)  daily_NDVI (2020-05-28, 03:31:01 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from NOAA-18 satellite.


weekly_NDVI (2020-05-29, 05:00:29 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from NOAA-18 satellite.


monthly_NDVI (2020-05-29, 05:00:34 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)