AVHRR-NDVI images from Metop-2 Satellite 


avhrr_ndvi (2020-05-31, 04:57:45 GMT)  avhrr_ndvi (2020-05-31, 03:19:18 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from METOP-2 satellite.


daily_NDVI (2020-05-31, 04:57:51 GMT)  daily_NDVI (2020-05-30, 03:40:23 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from METOP-2 satellite.


weekly_NDVI (2020-05-31, 04:57:56 GMT)  weekly_NDVI (2020-05-30, 03:40:32 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from METOP-2 satellite.


monthly_NDVI (2020-05-31, 04:58:05 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)