AVHRR-NDVI images from METOP-1 satellite.


avhrr_ndvi (2020-05-31, 04:34:34 GMT)  avhrr_ndvi (2020-05-30, 03:12:16 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from METOP-1 satellite.


daily_NDVI (2020-05-31, 04:34:41 GMT)  daily_NDVI (2020-05-30, 03:12:22 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from METOP-1 satellite.


weekly_NDVI (2020-05-31, 04:34:51 GMT)  weekly_NDVI (2020-05-30, 03:12:33 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from METOP-1 satellite.


monthly_NDVI (2020-05-31, 04:35:00 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)