AVHRR-NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
avhrr_ndvi (2018-09-17, 02:13:36 GMT)  avhrr_ndvi (2018-09-16, 04:07:01 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
daily_NDVI (2018-09-17, 02:13:40 GMT)  daily_NDVI (2018-09-16, 04:07:06 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from NOAA-18 satellite.

   
weekly_NDVI (2018-09-17, 02:13:46 GMT)  weekly_NDVI (2018-09-15, 04:18:35 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from NOAA-18 satellite.

   
monthly_NDVI (2018-09-17, 02:13:51 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)