AVHRR-NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
avhrr_ndvi (2018-03-24, 03:08:16 GMT)  avhrr_ndvi (2018-03-23, 03:19:51 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
daily_NDVI (2018-03-24, 03:08:26 GMT)  daily_NDVI (2018-03-23, 03:19:56 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from NOAA-18 satellite.

   
weekly_NDVI (2018-03-24, 03:08:41 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from NOAA-18 satellite.

   
monthly_NDVI (2018-03-24, 03:08:46 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)