AVHRR-NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
avhrr_ndvi (2018-06-22, 02:23:47 GMT)  avhrr_ndvi (2018-06-21, 04:15:16 GMT)

 

                AVHRR-daily composite NDVI images from NOAA-18 satellite.

   
daily_NDVI (2018-06-22, 02:23:55 GMT)  daily_NDVI (2018-06-21, 04:15:20 GMT)

 

                AVHRR NDVI-weekly composite images from NOAA-18 satellite.

   
weekly_NDVI (2018-06-22, 02:24:06 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)

  

                AVHRR NDVI-mothly composite images from NOAA-18 satellite.

   
monthly_NDVI (2018-06-22, 02:24:16 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)